EXECUȚIE

 

images-1

 

 

Execuţia sistemelor de instalaţii urmareste  respectarea parametrilor tehnici proiectaţi, încadrarea în bugetul proiectului, respectarea termenelor de realizare, coordonarea principalelor resurse utilizate şi finalizarea proiectelor la cele mai înalte standarde internaţionale de calitate. Experienţa de până acum ne recomandă ca specialişti în furnizarea unui serviciu complet şi de calitate.

Deţinem toate autorizaţiile necesare executării următoarelor tipuri de instalaţii:

  • instalaţii termice
  • instalaţii electrice
  • instalaţii de stingere a incendiilor
  • reţele de apa – aducţiune şi distribuţie
  • reţele de canalizare menajeră, pluvială, staţii de epurare şi separatoare de hidrocarburi
  • reţele de gaze naturale de presiune medie , redusa şi joasa
  • reţele electrice de medie şi joasă tensiune

Activitatea propriu-zisă include pentru identificarea nevoilor clientului, analiza documentaţiei puse la dispoziţie şi eventuala completare a acesteia, stabilirea soluţiilor, planificarea, realizarea şi monitorizarea lucrărilor de execuţie şi montaj.